Gebakken spons is taai broodje aap

Waarschuwingen voor hondenhaters die stukken dodelijke gebakken spons achterlaten op uitlaatplekken jagen hondenliefhebbers al jaren de stuipen op het lijf. Bij nader onderzoek blijken de ‘sponzen’ telkens purschuim, wespennesten, etensresten, galappels of andere objecten. Sommige kunnen kwaad, maar ze zijn niet met kwade bedoelingen neergelegd. Elzo Smid sprak met dierenartsen, agenten en andere betrokkenen en schreef er een heel boek over. Case closed? Toch niet: het boek laat ook zien waarom het verhaal immuun is voor debunking. Lees verder

Doodstraf zonder vonnis

Nepnieuws uit 1870: ‘Uit Bajanowe meldt men het volgende: Een zeldzame doodstraf heeft in het dorp Karzen, in de nabijheid van Punitz, een dief op heterdaad getroffen. Deze namelijk had een geslacht varken gestolen, met het kromhout, waarmede het aan de beide achterpoten was opgehangen, en waaraan hij het dier evenals een juk droeg. De weg naar het naaste dorp voerde de dief over een brug, waarop hij zijn last een poos dacht af te leggen en uit te rusten. Lees verder