« Slot aan de brug, sleutel in het water: liefdesbruggen in Nederland
Hij wilde het bed bij het raam »

Man bijt hond: hoe het nieuws zichzelf in de staart bijt

Het is al meer dan een eeuw een van de kortste definities van nieuws: als een hond een man bijt, is dat geen nieuws, als een man een hond bijt wel. Want nieuws gaat over het onverwachte. Maar zo zeldzaam zijn die bijtincidenten niet, blijkt uit een inventarisatie van een eeuw man-bijt-hond-nieuws. Alleen doen journalisten telkens alsof er iets ongekends gebeurt. Man bijt hond: geen incident maar een trend. Sinds 2000 steeg het aantal meldingen met meer dan honderd procent. En in meer dan een kwart van de gevallen is de gebeten hond een politiehond.

Het Amerikaanse nieuwsonderzoeksinstituut Poynter noemde de man-bijt-hond-kop vorig jaar mei nog zeldzaam, maar moest in december al melden dat het voorval zich alweer had voorgedaan: ‘Naakte man bijt politiehond‘ – het bericht bereikte ook ons land. Wat is zeldzaam? Alleen al in 2013 haalden drie man-bijt-hond-incidenten de Nederlandse media.

Oorsprong in de VS

De bedenker van het man-bijt-hond-criterium voor nieuws was een Amerikaanse journalist, maar we weten niet wie. Het is toegeschreven aan verschillende Amerikaanse en later ook Britse krantenmannen van rond 1900, onder wie Charles A. Dana en John B. Bogart, beide van de New York Sun. Citatenspeurders vonden de oudste voorbeelden in 1899, maar het zou nog ouder kunnen zijn. Onder de kop ‘A dog bitten by a man!’ begint een Amerikaans nieuwsbericht uit 1862 met de zin: ‘We have often heard of men being bitten by dogs, but never until last Wednesday have we heard of a man biting a dog.’ Het bericht gaat over een geesteszieke man die op handen en voeten loopt, blaft en een hond in zijn neus bijt.

Toen het motto eenmaal was ingeburgerd, gingen journalisten uitkijken naar echte man-bijt-hondgevallen. Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw is het een regelmatig terugkerend nieuwsitem. Het oudste voorbeeld in onze taal dat ik kon vinden stond op 7 juli 1925 in De Grondwet, een krant voor Nederlandse immigranten in Holland, Michigan. Het is nogal onbeholpen vertaald uit het Engels:

MAN VERWEKT SENSATIE
Beet een Hond.
Pittsburgh, Pa., 2 Juli. Er is meer dan een manier om zijn naam vermeld te zien in de nieuwsbladen, maar Frank Kigger, 50 jaar, zorgde er voor geen kansen te beloopen dat hij de rechte methode niet uitzocht. Hij koos de methode die aangeraden werd door wijlen Charles A. Dana, die zeide: “Als een hond een man bijt, dat is geen nieuws, maar als een man een hond bijt, dat is nieuws.”
Kigger beet zijn hond.
Zooals de politie zegt was Kigger een beetje onder den invloed van moonshine op den dag toen hij zijn naam publiciteit gaf over het geheele land. Eerst begon hij op banden en voeten te loopen, te blaffen en te grommen, waardoor de belangstelling van zijn bond ‘Buzz’, een bulldog, eenigszins opgewekt werd. Toen Kigger “woof, woof!” zeide terwijl hij vooroverhelde, was het duidelijk dat het den hond verveelde, maar toen bij verder ging en den hond in zijn rug beet was diens geduld uitgeput en hij liet Kigger ondervinden wat een echte hondenbijt meent en beet Kigger in hoofd en handen.
Kigger werd naar het Allegheny hospitaal gebracht en het nam 15 steken om de wonde aan zijn hoofd te sluiten en 10 aan zijne handen. De politie besliste dat “Buzz” in zelfverdediging gehandeld had en zijn vrijheid werd niet aan banden gelegd.

Twee jaar later was het in dezelfde krant weer raak: ‘Dit is echt nieuws. Kind bijt hond’ (De Grondwet, 20 december 1927).

Man bijt hond: de cijfers

Als we de twee Amerikaans-Nederlandse voorbeelden uit de jaren twintig niet meerekenen, zijn er sinds 1929 40 man-bijt-hondincidenten te vinden in de Nederlandstalige krantenarchieven die ik doorzocht (Delpher, LexisNexis en Google). Er zijn meer berichten dan die 40: dit zijn de incidenten. En die lijken zelfs toe te nemen: jarenlang schommelden ze rond de vier per decennium, maar tussen 2000 en 2009 gebeurde het elf keer, en sinds 2010 alweer vijf keer. Bijtende mannen zijn veruit in de meerderheid: slechts drie maal beet een vrouw een hond, en twee maal was de dader een kind.

In 6 van de 40 gevallen vond de hond de dood. En maar liefst twaalf van de gebeten honden waren politiehonden. Al kan dat natuurlijk een registratie-effect zijn: die slachtoffers hadden meer kans dan burgerhonden om via de politieberichten de pers te bereiken.

Journalisten doen verbaasd over voorspelbaar nieuws

Het paradoxale van man-bijt-hondberichten is hun voorspelbaarheid. Met goed geacteerde verbazing verwijzen journalisten in een kwart van de gevallen expliciet naar het man-bijt-hondcriterium. ‘Eindelijk: man bijt hond.’ Na de jaren zestig nemen die verwijzingen af, maar dan is het motto al zo bekend dat alleen de kop ‘Man bijt hond’, of een variatie daarop (‘Boze Belg bijt hond’) volstaat. Met die kop feliciteert de journalist zichzelf en bevestigt hij het contract met de lezer: die krijgt alleen het echte nieuws.

Maar in feite schotelen nieuwsmedia lezers deze berichten voor omdat een Amerikaanse redacteur meer dan honderd jaar geleden dit criterium formuleerde. Je kunt ze dus ook lezen als illustratie van de stelling dat nieuws is wat journalisten nieuws vinden.

MANNEN BIJTEN HONDEN (1929-2013)

Alle 40 incidenten op een rij – en een commentaar uit 1977 van Nico Scheepmaker, een journalist met een scherp oog voor broodjeaapverhalen.

De omgekeerde wereld.
Een man bijt een politiehond!
Te Dundee in Schotland heeft zich, volgens de ‘Telegraaf’, het ongebruikelijk geval voorgedaan, dat een man een politiehond heeft gebeten — instede van andersom.
John Campbell, een kantoorbediende, was op de wandeling met zijn meisje. Een politiehond, eveneens aan het wandelen in de mooie Mei, vermat zich, toen het paar voorbij kwam, het meisje in de linkerkuit te bijten. De jongedame gilde van schrik en pijn, en haar verloofde deed wat des verloofden is: hij wierp zich op het ondier, trapte en sloeg het, om het te bewegen zijn prooi los te laten. Tevergeefs echter. In arren moede kreeg hij een inval: hij wierp zich plat ter aarde en zette zijn tanden in het oor van het monster. Blijkbaar was deze ommekeer van den natuurlijken gang van zaken het dier toch te ‘grijs’. Het liet de kuit van het meisje los; het meisje hield op met gillen, de man met bijten — en in het volgend oogenblik was het beest uit het gezicht verdwenen. Slechts een dun bloedspoor langs zijn aftochtsweg bewees, dat het contra-offensief raak was geweest. (De Tribune, 17 mei 1929)

Man bijt hond
Kortgeleden was heel de Amerikaansche pers in rep en roer, omdat eindelijk het feit geschiedde, dat eens door een der kopstukken van de Amerikaansche journalistiek was gekenschetst als de betrouwbaarste norm om te beoordeelen, wat nieuws was en wat niet. — Als een hond een man bijt, dat is geen nieuws, maar als een man een hond bijt, dat is nieuws! — zoo heette het. En zie daar beet in de U.S.A. een man een hond! Hetzelfde feit heeft zich thans in Tjimahi voorgedaan. Wij hebben het heden geboekstaafd, omdat het inderdaad nog „nieuws” is. Maar wij kunnen helaas geen interview noch foto’s van den man en van den hond geven. En dat is ook niet noodig, want de repetitie van het feit maakt het minder opzienbarend. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 11 februari 1935)

Hij kon ook bijten
‘Als een hond een man bijt heeft dat voor de krant niets te beteekenen’, zei lang geleden lord Northcliffe. ‘Maar als een man een hond bijt, dan is dat nieuws!’
Derhalve maken de Engelsche bladen thans gewag van wat een zekere Terence O’Halloran ergens in Nieuw Zuid-Wales uitgehaald heeft, aldus het B.N. Hij had inderdaad een hond gebeten, en viel dus onder de categorie ‘Nieuws-met-een-hoofdletter’.
O’Halloran moest zich onder geneeskundige behandeling stellen wegens een beet van een hond in zijn been, en deed toen het verhaal van zijn exploot.
‘Ik wou juist een huis binnengaan toen de hond me een knauw gaf’, zei hij. ‘Ik kreeg hem meteen te pakken en beet een stuk van zijn oor af. Nou weet hij tenminste dat ik óók bijten kan!’
Of de oog-om-oog, tand-om-tand moraal van den heer O’Halloran in het algemeen paedagogische waarde heeft, en aanbeveling verdient, is twijfelachtig.  Maar dat deze hond voortaan dezen Ier uit de voeten zal blijven, mag men wel voor zeker houden. (De Sumatra Post, 16 januari 1940)

‘EINDELIJK’, hebben alle journalisten verheugd gezegd, toen zij vernamen dat Justin Roulet in Parijs tot 5000 francs boete is veroordeeld omdat hij de hond van zijn buurman in de nek had gebeten. Want nieuws is, zo leren alle journalisten, als een man een hond bijt, en niet het omgekeerde. Nu is dat eindelijk gebeurd. (Het Vrije Volk, 31 juli 1950)

Man bijt hond dood
Een der eerste beginselen die een aankomend journalist wordt bijgebracht is dat, wanneer een hond een man bijt, dit geen nieuws is, doch wanneer een man een hond bijt dit wel nieuws is.
In Rapang in het regentschap Pare heeft zich dan dit waarschijnlijk unieke voorval voorgedaan. Het in Makassar verschijnende blad Tindjauan schrijft hierover:
De 38-jarige Supu zat op een morgen, slechts gekleed in een sarong, in gehurkte houding op de sawah. Een dolle hond in de nabijheid kreeg hem in de gaten en beet hem fluks in de hand als gevolg waarvan de man zijn evenwicht verloor en languit op de sawah kwam te liggen.
La Supu, die het schuim op de bek van de hond zag, en bemerkte dat hij zich midden op de sawah bevond, besefte dat zijn toestand precair was en hem tot handelen noopte. Indien hij wegliep zou de hond hem lang voordat hij de rand van de sawah bereikt had, ingehaald hebben. Hij koos de enige uitweg. Toen hij de gelegenheid hiervoor kreeg beet hij met alle kracht in de hals van de dolle hond totdat deze dood bleef liggen.
La Supu liep in het gevecht nog enige beten op.
Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, doch verkeert niet in onmiddellijk levensgevaar. (De Nieuwsgier, 10 oktober 1956)

Man bijt hond…
‘Wanneer een hond een man bijt is dat geen nieuws. Als een man een hond bijt, dan is het nieuws”, is een definitie, die vaak wordt gebruikt wanneer de betekenis van het woord nieuws ter sprake komt. Welnu, hier is dan nieuws. In Nijverdal riep een man zijn hond. De hond, die. gezellig met een viervoetige kameraad aan het stoeien was, sloeg geen acht op het signaal van zijn baas en bleef spelen. De man maakte zich zó nijdig, dat hij, toen hij het dier ten slotte te pakken had, stevig in een honde-oor beet… (Het Vrije Volk, 17 mei 1956)

Eindelijk…
In een van zijn befaamde en beruchte instructies aan zijn journalisten verklaarde de legendarische Lord Northcliffe eens: ‘„Als een hond een man bijt, is dat geen nieuws. Een man, die een hond bijt, dat is pas nieuws.’ Vandaar, dat de ‘Evening News’ dezer dagen in een kop over twee kolommen uitriep: ‘Eindelijk: man bijt hond.’ Het nieuws werd onthuld, toen de 29-jarige Samuel Wilson voor een Londense magistraat verscheen. Een politie-sergeant vertelde, dat Wilson een grote Duitse herder, die op het politiebureau rustig in een gang lag te slapen, op ‘gemene wijze’ in de nek beet. De politieman had grote moeite de hond er van te weerhouden in gelijke munt terug te betalen. Wilson kreeg zes maanden gevangenisstraf wegens geweldpleging tegen twee agenten. Het bijten van de hond werd geen strafbaar feit geacht. (Amigoe, 10 februari 1960)

Man beet hond…
ROME (AFP) — Een jeugdige Italiaan liep dezer dagen argeloos en welgemoed een garage binnen in het nabij Rome gelegen plaatsje Porto d’Ascoli. Plotseling dook de reusachtige wolfshond van de eigenaar op en, zonder enige aanwijsbare reden, ging het dier tot de aanval over. De jonge Italiaan stond eerst met stomheid geslagen, doch hij herstelde zich bijzonder snel en vaardig. Hij greep de op hem toespringende hond bij beide oren en zette vervolgens zijn tanden in de bek van het dier. Hij deed dit met een dergelijke kracht, dat hij een stuk vlees uit de hondensnoet beet.
De wolfshond had hier niet van terug en nam overhaast de vlucht. De eigenaar van de hond, die dit alles aanschouwd had, was dermate overbluft, dat hij er niet aan dacht tussenbeide te komen, voordat deze nieuwe versie van “man bijt hond” reeds geschiedenis was geworden. (Friese Koerier, 29 juli 1960)

Bedelaar bijt hond
MILAAN. 30 sept. (Rtr.) — In het dierenziekenhuis van de Noorditaliaanse plaats Brescia wordt thans een hondje verpleegd, dat door een man is gebeten. De bijter was een bedelaar. die zich eraan ergerde dat het hondje, dat het huis van zijn meester moest bewaken, tegen hem blafte. (De Tijd De Maasbode, 30 september 1961)

Meisje bijt hond
AVELLINO (Reuter) – Het tienjarige Italiaanse meisje Virginia d’Anna uit Avellino heeft gisteren een hondje, dat met haar wilde spelen, enige keren in de nek gebeten. Het dier beet prompt terug.
Virginia werd in een ziekenhuis behandeld voor de hondenbeten. Daarna kon zij naar huis gaan. Maar het hondje, een terrier, is nog steeds onder behandeling van een dierenarts. Het is ernstig gewond. (Het Vrije Volk, 19 oktober 1962)

Afd. fauna
Als een hond een man bijt, is dat geen nieuws, als een man een hond bijt wél. Groot nieuws is dan ook een bericht uit Ghana over een klerk bij de justitie die tot twee pond boete werd veroordeeld. Reden: hij had een hond die hem aanviel, doodgebeten. (Het Vrije Volk, 11 november 1966)

Man bijt hond
Een 27-jarige psycholoog in Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio is gisteren tot 50 dollar boeten en tot betaling van de kosten van het proces veroordeeld, omdat hij zijn hond in het oor had gebeten en aan staart en achterpoten zijn woning had binnengedragen. Tot zijn verdediging voerde hij aan dat hij het dier wilde straffen omdat het was weggelopen. De rechter beval beklaagde zijn hond af te geven aan de dierenbescherming. (Nieuwsblad van het Noorden, 31 maart 1967)

Man bijt hond dood
MONTEVIDEO (AP) – In Montevideo, Urugay, heeft de politie een psychiater opgetrommeld die moet uitzoeken, waarom een man een hondje heeft doodgebeten. Volgens buren, die gezien hadden dat het plotseling naar buiten rennende hondje begonnen was met bijten, zou de man het dier niet alleen doodgebeten, maar ook opgegeten hebben. (Het Vrije Volk, 21 december 1972)

Boze Belg bijt hond
BLANKENBERGHE – Een boze Belg heeft gisteren herhaalde malen een hond gebeten. Het kwam allemaal door een heel gewone straatruzie tussen twee hondjes in het Belgische Blankenberghe.
Na wat gestoei dreigde de viervoeter van de man het onderspit te delven tegen de setter van een dame. De Belg ontstak in grote toorn, greep de setter en zette er zijn tanden in. De eigenaresse van de gebeten hond maakte een einde aan de strijd door de man met haar handtasje op het hoofd te slaan.
De Belg is in staat van beschuldiging gesteld ‘wegens dierenmishandeling’. (Het Vrije Volk, 1 juli 1977)

Man bijt hond
IN EEN WEEK tijd stonden er drie corresponderende berichtjes in de krant. Het eerste was: man bijt hond. Een man in Blankenberge beet de setter van een dame omdat de setter met zijn hondje had gevochten. Sinds het een axioma in de krantenwereld is, dat “hond bijt man” geen nieuws meer is. maar “man bijt hond” des te meer, zijn alle kranten wel verplicht zo’n man-bijt-hond-nieuwtje mee te nemen.
Het tweede bericht luidde: “Aap bijt man”. Een Hagenaar werd in zijn wijsvinger gebeten. Het bericht haalde de krant, omdat de aap geen hond was, en een aap nog altijd zeldzamer is dan een hond, of een wijsvinger.
Het derde bericht baarde het meeste opzien: “Hond bijt man in geslachtsdeel”. Een 30-jarige Amsterdammer die midden op een kruispunt van de Plantage Middenlaan stond te urineren, werd door een preutse hond de helft van zijn orgaan afgebeten. […] Hier zien we dat de hond, ondanks het feit dat hij geen aap was, toch een kadertje in de krant kreeg, omdat hij niet gewoon een man had gebeten, maar het geslachtsorgaan van die man. Ik hoop dat u nu een beetje begrijpt, hoe buitengewoon genuanceerd de opnamepolitiek van de kranten in elkaar zit. (Nico Scheepmaker in zijn ‘Trijfel’-column, Leeuwarder Courant, 15 juli 1977)

Meisje bijt hond, dat is het nieuws uit het kleine Italiaanse dorpje Portovenere, waar Marianne (6) tijdens een speelse vechtpartij haar lievelingshond, de 3-jarige Duitse herder Ben, per ongeluk in het rechteroor beet. Alhoewel de dierenarts Marianne zei dat haar 45 kilo zware kameraadje Zieker 7 dagen rust nodig heeft, robbedoezen de twee weer naar hartelust. (Nederlands Dagblad, 10 november 1977)

Monteur bijt hond
EDINBURGH – Een televisiemonteur uit het Schotse Edinburgh die een hond had gebeten en nog wat andere vergrijpen op zijn geweten had, is door een plaatselijke rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
Monteur Robert Martin ging in het huis van een klant over de schreef.
Terwijl hij rustig een beeldbuis zat te repareren, begon de hond des huizes hem in zijn werk te hinderen. Dat verveelde Martin zo dat hij het dier in een oor beet. De hond zette daarop zijn tanden in Martin’s neus.
De monteur ontstak daardoor in zo’n hevige woede dat hij thuis een geweer ging ophalen en dreigend met het wapen, eiste dat de klant diens hond zou uitleveren. Een politieman kon Martin tenslotte ontwapenen. Volgens de klant maakt de hond het nog steeds uitstekend.  (Het Vrije Volk, 31 januari 1979)

Man bijt hond
HEERLEN — Een 23-jarige jongeman uit Heerlen met een glas op heeft uit boosheid over het blaffen van zijn hond het dier in een oor gebeten.
De hond beet terug en werd vervolgens door het beschonken baasje buiten de deur gezet. De vader van de jongen werd door het rumoer wakker, riep zijn zoon tot de orde en zette hem, toen dat niet lukte, het huis uit. (Het Vrije Volk, 1 september 1984)

Voetbalvandaal bijt hond een oor af
Van onze sportredactie LONDEN—De lange reeks rellen en incidenten bij voetbalwedstrijden van dit seizoen heeft in Londen een opmerkelijk vervolg gekregen. Na afloop van de competitiewedstrijd West Ham United-Arsenal (3-1) beet een gewelddadige supporter een politiehond een oor af . De politie probeerde met behulp van herdershonden de rivaliserende supporters te scheiden. De voetbalvandalen waren gewapend met onder meer messen, katapulten en boksbeugels. (Nieuwsblad van het Noorden, 10 april 1987)

Man bijt hond
HULL — Een rechtbank in het Schotse Huil heeft een man tot een boete van 200 Britse pond veroordeeld, omdat hij zijn tanden had gezet in de hond van de buren. De man zei dat hij de hond had willen kalmeren en daarbij door het dier was gebeten. Op dit moment verloor hij zijn zelfbeheersing en beet het dier in de kop. De rechter was echter mening dat de man de hond had uitgedaagd. (Het Vrije Volk, 4 augustus 1989)

Man bijt hond
SCHOONOORD, vrijdag Een overspannen Schoonoorder (44) heeft gisterochtend een politiehond in zijn kop gebeten. Het dier liet zich evenmin onbetuigd en beet de man terug in diens arm. De politie had de man in zijn auto achtervolgd nadat hij voor onrust had gezorgd in zijn woonplaats. In het centrum van Schoonoord vluchtte de man uit zijn wagen waarna hij door de politiehond werd gegrepen. De man sloeg eerst zijn zaklantaarn kapot op de kop van de hond om vervolgens zijn tanden in het dier te zetten. (De Telegraaf, 1 oktober 1993)

Man bijt hond dood
Een Oekrainer beet maandag een hond dood, meldt het persbureau ITAR-Tass. Dat zou zijn uitgelokt door de Duitse herder Elsa, die plotseling een voorbijganger in Dnjepropetrovsk besprong. De man had gedronken, want in het bericht stond dat de hond ‘waarschijnlijk niet hield van de geur van alcohol die om de man hing’. Deze, de 37-jarige Anatoly Kosoj, beet Elsa’s keel door, terwijl de bazin van de hond stond toe te kijken.
Volgens het bericht was de vrouw ‘sprakeloos’ na de dood van haar hond. (AP) (Trouw, 16 februari 1994)

Man bijt hond
LEIDEN, dinsdag Een 28-jarige man uit Leiden heeft letterlijk van zich afgebeten om aan de politie te ontkomen. De man trachtte namelijk door zijn tanden in een politiehond te zetten zn vrijheid te behouden, maar dat mislukte. De hond beet namelijk direct terug. Het voorval speelde zich af nadat de politie zondagnacht rond 02.00 uur een gestolen bestelbus richting Zoetermeer achtervolgde. De bestuurder van het busje stopte en vluchtte te voet verder door de weilanden. Een politiehond werd ingeschakeld om de man op te sporen. Uiteindelijk werd de vluchter in een kippenhok aangetroffen. (De Telegraaf, 8 november 1994)

Amerikaan bijt hond buurman
HUNTINGTON – De 39-jarige William Burgess uit Huttington in Virginia, die is aangeklaagd wegens het bijten van de hond van zijn buurman, heeft ter verdediging aangevoerd dat de hond hem uitdaagde. “Hij gromde naar mij”, zei hij en “hij viel mij en mijn honden elke keer lastig als ik er langs liep.” Burgess werd deze week aangeklaagd wegens dierenmishandeling en openbare dronkenschap. (Nieuwsblad van het Noorden, 11 november 1994)

Man bijt hond
Een dronken man die in de plaats Clackamas in de Amerikaanse staat Oregon achterna werd gezeten door de politie, heeft een politiehond zo hardhandig gebeten dat het dier later aan de gevolgen overleed. De 37-jarige schuldige stond woensdag in Oregon City terecht wegens rijden onder invloed en bedreiging van de politie. De maximumstraf daarop is vijf jaar. Een woordvoerder van de sheriff van Clackamas vertelde dat de verdachte de politiehond Ronnie bij de achtervolging in december zo krachtig in de snuit had gebeten dat het beest drie weken later bezweek aan een infectie. (ANP, 12 juni 1996)

Man bijt hond
De Amerikaan Stephen Maul (24), die zijn hond Boo tweemaal in de nek heeft gebeten, moet terecht staan wegens dierenmishandeling. De verhuizer zegt dat hij zijn hond, een Labrador-bastaard, wilde straffen nadat het dier de weg op was gesprongen. Volgens Mauls advocaat Jasper Monti hanteert zijn cliënt een onorthodoxe trainingsmethode voor honden, waarbij het gedrag van dominante mannetjeshonden wordt nagedaan. De verhuizer was in maart al eens aangeklaagd wegens een soortgelijk incident. De hond zit inmiddels in een dierenasiel. (Rotterdams Dagblad, 11 november 2000)

Vrouw bijt hond
TALLAHASSEE (ANP) Een 73-jarige Amerikaanse heeft haar negen maanden oude hondje Alex gered, door de pitbull die hem belaagde twee keer te bijten. Margaret Hargrove was met haar scotch terriër Alex aan het wandelen in Tallahassee in de staat Florida, toen die door de vechthond werd aangevallen.
De pitbull beet Alex in zijn hoofd. De vrouw probeerde eerst met de hand de pitbull los te maken van haar hondje. Toen dat niet lukte, knielde zij neer en beet de pitbull in zijn hals.
De pitbull liet Alex los en bedreigde nu de vrouw, waarop deze hem een tweede keer beet. Uiteindelijk slaagde een buurman erin om de pitbull met een honkbalknuppel te verdrijven.
Alex raakte maar licht gewond. “Ik zou nooit hebben gedacht dat ik ooit een hond zou bijten”, aldus Hargrove volgens de krant Rheinische Post. “Pas achteraf besefte ik hoe gevaarlijk het was. Twee minuten langer en mijn hond was dood geweest.” (ANP, 17 juni 2001)

Man bijt hond
SYDNEY (ANP) Een dronken Amerikaanse man is opgepakt in Pompano Beach in de Amerikaanse staat Florida voor het bijten van een politiehond. De 28-jarige Dana Michael Murphy was doorgereden na een ongeval. De politie zat hem op de hielen en Murphy sloeg uiteindelijk te voet op de vlucht. Politiehond Vader wist hem te stoppen, maar de dronkaard beet de hond in de nek en in het oog. De hond maakt het goed, na gebruik van antibiotica en oogdruppels. Dat meldt de Australische zender ABC zondagmorgen. (ANP, 23 december 2001)

Dit keer echt: man bijt hond
TILBURG – Een 39-jarige Tilburger heeft gisteravond een politiehond gebeten om aan zijn aanhouding te ontkomen. De politie wilde hem aanhouden omdat hij de vriend van zijn ex-vrouw mishandelde. Hij vluchtte weg. De politiehond ging in de achtervolging en beet hem in de arm. De man ging naar de grond, maar gaf niet op en beet terug. Een agent moest geweld gebruiken om de bijtende man te stoppen. De man kon worden aangehouden, maar verloor het bewustzijn, omdat hij door de beten bloed verloren had. De bijtende man is na behandeling in het ziekenhuis ingesloten. Met de politiehond gaat het goed. (Het Parool, 19 september 2002)

Man bijt hond… dood
HONG KONG (ANP/DPA) Een man in het Chinese Shanghai heeft een hond doodgebeten. Het dier viel de man aan toen die naar huis wandelde na een avondje stappen.
De viervoeter hapte naar de vingers en wang van de dronken Chinees. De man op zijn beurt beet de hond totdat het dier bezweek, meldde de krant South China Morning Post zaterdag. (ANP, 10 april 2004)

Man bijt hond (en agent)
DURBAN. Een vermeende verkrachter, op de vlucht voor de Zuid-Afrikaanse politie, heeft in een poging te ontkomen een politiehond en een agent gebeten. De man zou een jonge moeder in haar huis hebben verkracht en wilde haar beroven. Een agent stuurde zijn hond op de man af. De man beet daarop eerst de hond en toen de agent. Hij is gepakt. (NRC Handelsblad, 8 mei 2004)

Man bijt hond
OTTAWA – Een man die aan de politie wilde ontsnappen, heeft een Canadese politiehond gebeten. De man, een autodief, werd achtervolgd door politiehond Pago, toen een gevecht ontstond waarbij de man de hond beet. De hond beet vervolgens terug. Man en hond raakten allebei licht gewond. De man wordt niet vervolgd voor de mishandeling van Pago, een Duitse herder. De Canadese wet voorziet inmiddels in zwaardere straffen voor mensen die agenten aanvallen, maar politiehonden zijn uitgesloten van die wettelijke bescherming. De hondengeleiders lobbyen voor een wetswijziging waardoor ook politiehonden een betere wettelijke bescherming tegen mishandeling zouden krijgen. (Eindhovens Dagblad, 12 juli 2006)

Echt waar: man bijt hond
‘Hij heeft het dier aan de oren rondgedraaid’
Een veertigjarige dronken man uit Heerlen is gearresteerd nadat hij zaterdag in Hoensbroek een hond had gebeten. Politiewoordvoerster Cindy Reijnders vertelt.
Een originele man bijt hond!
“Een echte. Erg hè.”
Wat is er gebeurd?
“De veertigjarige man uit Heerlen heeft de hond in zijn neus gebeten, geslagen en geschopt. Hij heeft het dier zelfs aan de oren in de rondte gedraaid.”
Gaf de hond aanleiding?
“Daar gaan we niet van uit.”
[…]
Waarom heeft de man het gedaan?
“Hij wil het niet zeggen.”
Kwam hij ‘s nachts uit de kroeg?
“Het was kwart over zes ‘s middags. Als je dronken bent, houd je je niet zo aan tijdstippen.”
[…] (Rob Rombouts in Het Parool, 24 april 2007)

Man bijt hond dood
PEKING (ANP/RTR) Een man in de Chinese provincie Hebei heeft een hond doodgebeten die zijn pup aanviel. Dat meldde een lokale krant woensdag.
Wakker geworden door het gejank van de puppy probeerde eerst een dorpsgenoot de woeste hond weg te jagen door watermeloenen te gooien. Toen dat niet hielp, wierp de eigenaar van de pup zich op de hond en zette hij zijn tanden vast in de nek van het dier.
De hond en de man rolden in hun gevecht volgens de krant bijna tien minuten over de grond, totdat de man het beest wist dood te bijten. (ANP, 4 juli 2007)

Vrouw bijt pitbull om haar labrador te redden
Een Amerikaanse vrouw uit Minneapolis heeft haar tanden in een pitbull gezet om haar labrador uit de kaken van het beest te redden. De pitbull was over het hek rond haar tuin gesprongen en was haar labrador aangevlogen. Omdat zij voor het leven van haar labrador vreesde, had Amy Rice in de neus van de pitbull gebeten tot hij losliet. Zij moet zich nu mogelijk tegen hondsdolheid laten inenten. (Het Laatste Nieuws, 4 april 2008)

Duitse man bijt hond: 300 euro boete
KEULEN De 39-jarige Manfred T., die bij een tramhalte in Keulen zijn eigen hond in het oor beet, moet een boete van 300 euro betalen. De kantonrechter veroordeelde hem gisteren wegens schending van de Duitse wet op de dierenbescherming, aldus de krant Kölner Stadt-Anzeiger.
De dronken man deelde eerst trappen uit aan zijn hond. Toen de politie poolshoogte kwam nemen, beet hij zijn teef in een oor. De hond jankte van de pijn.
T. werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. De hond is een week lang ondergebracht in een dierenasiel. (Algemeen Dagblad, 6 augustus 2009)

Man bijt hond
In Connecticut heeft een zwaar gedrogeerde man een politiehond gebeten. (De Pers, 11 oktober 2010)

Vrouw bijt hond
CHICAGO (ANP/AFP) – Een 19-jarige vrouw uit de Verenigde Staten is aangehouden omdat ze haar hond zou hebben gebeten. Dat meldde de politie maandag (lokale tijd).
De vrouw was dronken en had niet alleen de hond gebeten, maar ook haar moeder. De Engelse bulldog had volgens de politie zichtbare bijtwonden in de nek. Uiteindelijk beet de hond terug, maar hem wordt niets ten laste gelegd, zegt de politie. (ANP, 30 april 2012)

Man bijt hond ter verdediging vrouw
Een man uit Madrid, in de Amerikaanse staat Iowa, nam drastische maatregelen toen zijn vrouw werd aangevallen door een hond. Hij beet het dier in zijn neus en wist zo de aanval te stoppen.
Caren en Laine Henry lieten zondag hun hondje, een beagle, uit, toen ze plotseling werden aangevallen door een grote labrador, Buddy genaamd.
De hond beet Caren in haar buik en rechterdij, krabte in haar ogen en beet zich vast aan haar neus waardoor deze afscheurde.
Haar man probeerde haar te helpen en werd in zijn arm gebeten. Uiteindelijk beet Laine de woeste hond in zijn neus, waardoor het dier de vrouw losliet.

Neus
Caren ligt nu in het ziekenhuis, waar ze plastische chirurgie krijgt om haar neus te herstellen. Ook Laine is onder behandeling, aangezien de wond in zijn arm ontstoken raakte.
De labrador is nu opgenomen in het plaatselijke asiel. De politie zoekt uit wie de eigenaar van Buddy is.
De man uit wiens tuin de labrador rende, ontkent de eigenaar te zijn en zegt het dier slechts af en toe wat eten te geven. Buren beweren echter dat de hond vrijwel altijd in de tuin van de man is, zo meldt The Des Moines Register. (NU.nl/Hans Blommaert, 4 mei 2013)

Man bijt hond en steekt zichzelf
In San José, een Amerikaanse plaats in Californië, werd de politie opgeroepen voor een familieruzie. Zodra de mannen er aankwamen, zagen ze een man zwaaien met een mes. Vervolgens liep hij naar de politiewagen en sloeg de ramen kapot.
Voordat de politie hem overmeesterde stak de man zichzelf drie keer met het mes. Ze stuurden een hond op hem af, maar ook dat hielp niet:de messteker sloeg en beet de viervoeter.
Toen de politie de man dan eindelijk in bedwang had, werd hij opgepakt. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden voor zijn verwondingen. De politie vermoedt dat de man onder invloed was. (NOS op 3, 29 augustus 2013))

Naakte man bijt politiehond
Een Amerikaanse man uit Utah wordt ervan verdacht dat hij een politiehond heeft gebeten. Opvallend is ook dat de man naakt was toen hij besloot zijn tanden te zetten in de viervoeter.
Omdat de naaktloper het beest in de nek beet en vervolgens niet meer losliet werd de man neergetasered.
De 27-jarige zal waarschijnlijk in de cel belanden voor het mishandelen van het beest. (Spitsnieuws.nl, 11 december 2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *